Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Cilt:10/4

Book : Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi - Cilt:10/4

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-4995

Skin : 10/4

Period : 3 monthly

Published Date : Mayıs 2009

Publisher : Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 6340

INDEX

Prof.Dr.Serdar ALTDJOK Dr.Afşln ŞAHİN Yrd.Doc.Dr.Murat ÇETİNKAYA
Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araştırması: Türkiye Örneği
Dr.İstar (URHANOĞLU) CENGİZ
Kadın İşçilerin Hamilelik ve Analık Durumlarının tş Sözleşmesine Etkisi
Arç.Gör.Ertuğrul YUVALI
Türk Hukukunda Olağan Nedenlerle Fazla Çalışma ve AB Ülkelerindeki Fazla Çalışma Hükümlerine Genel Bir Bakış
Dr.İbrahim GÖRÜCÜ
Türk Çalışma Mevzuatında Ücret
Garanti Fonu ve Uygulamaları
Ayhan GÖRMÜŞ
1990'dan Günümüze Türkiye'de İstihdamın Değişim Trendi ve Ulusal istihdam Stratejisi İhtiyacı
Alptekin GÜNEY
tşsizük. Nedenleri, Sonuçlan ve
Mücadele Yöntemleri
Doç.Dr.Nuray GÖKÇEK KARACA Yrd.Doç.Dr.Fatma KOCABAŞ
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Karşılaştıkları Sorunların Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Arş.Gör.Faruk TAŞÇI
Bir Sosyal Politika Sorunu Olarak Göç
Hasan DURSUN
Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkına Genel Bir Bakış
Dr.H.Şebnem SEÇER
Profesyonel Mesleklere ve Profesyonel Bireylere Güven