Toplum ve Hekim - Cilt:11/75-76(Özel Sayı)

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:11/75-76(Özel Sayı)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 11/75

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 1996

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6335

INDEX

"İNSAN HAKLARI" Özel Sayı
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
Dosya Editörlerinden
A- GENEL:
• Hekimlik, Tıbbi Etik ve İnsan Hakları
Ata Soyer
• Toplum Sağlığı ve İnsan Hakları
Semih Semin
• İngiliz Tabipler Birliği (BMA) Perspektifinde İnsan Hakları ve Tıp Etiği
Ann Sommerville
• Sağlık Çalışanları İçin Af Örgütü
James VVelsh
• Tıp ve İnsan Hakları İlişkisinin Dinamikleri Ata Soyer
• Turşu Fıçısı ya da Hasta Haklan
Mehmet Semih Gemalmaz
• İdeoloji, Çifte Standart ve İnsan Hakları
Özcan Sapan
B- İŞKENCE ve İNSAN HAKLARI:
• Türkiye'de İşkence ve Adli Tıp
Physicians for Human Rights
• İşkence Konusuna Yaklaşımda Düşülen Yanlışlar
Emre Kapkın
• İşkence ve Ruh Sağlığı
Mark VVilliams
• İnsan Hakları, Adli Tıp ve Hekim Sorumluluğu
R. Şebnem Korur Fincancı
• İzmir'de Alternatif Rapor Çalışmaları
Türkcan Baykal
• Elektrik İşkencesinin Adli Tıp Tarafından
Anlaşılması
Lis Oanielsen
C- CEZAEVLERİ ve İNSAN HAKLARI:
• Cezaevlerinde İnsan Hakları ve Sağlık
Yeşim İşlegen
• Cezaevlerinde Psiko-Sosyal Sağlık Üzerine Olumsuz Risk Faktörleri ve Cezaevi
Hekimliğinde Etik Sorunlar
Murat Çobanoğlu, Nesrin Çobanoğlu
• Son Açlık Grevlerinde İzmir
Zeki Gül
D- ÇEŞİTLİ AÇILARDAN İNSAN HAKLARI:
• İstanbul'daki Tunceli; Göçle Oluşmuş "Eski"
Bir Yerleşim Merkezi Olarak Gazi Mahallesi Doğan Şahin
• Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın
Feride Saçaklıoğlu
• Kadına Yönelik Şiddet ve Çözüm Yolları
Meltem Çiçeklioğlu, Feride Saçaklıoğlu
• Çevre Hakkı ve Örnek Olgular
Murat Civaner
• Tıp Eğitimi ve İnsan Haklan
Rachel Izzard
• Halk Sağlığı ve İnsan Hakları Eğitimi
Zuhal Amato
MEKTUP
• Türk Tabipleri Birliği'ne Verilen "Physicians for Human Rights Avvard" İnsan Hakları
İçin Hekimler Ödülü
İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ BELGELER:
• Tokyo Bildirgesi
• Malta Bildirgesi
• Türk Tabipleri Birliği'nin Açlık Grevleri
İle İlgili "Acil Çağrı Metni"
• Hekimin Suçluyu veya Zanlıyı Tedavi Etmesi Nedeniyle Hukuksal Sorumluluğu
• Türk Tabipleri Birliği'nin Cezaevi Hekimlerine Yönelik Genelgesi
• Türk Tabipleri Birliği'nin "Hastanelere Getirilen Mahkumlara Yönelik Tutumu" Genelgesi
• VVMA-Dünya Tabipler Birliği'nin "Silahlı Çatışma Dönemlerine İlişkin Kurallar"ı
• Minnesota Protokolü
• SAYILARIN DİLİ
. DERGİLERDEN
• KİTAP TANITIMI
• 1996 YILI DİZİNİ