Toplum ve Hekim - Cilt:17/5

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:17/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 17/5

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2002

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6334

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
PANEL
• Siyasi Kriz ve Olası Sonuçları
Korkut BORATAV, Bülent CENGİZ,
Metin ÇULHAOĞLU
SAĞLIK HİZMETLERİ
• Ülkelerin Sağlıktaki Performansını
Hangi Etkenler Belirliyor?
İlker BELEK, Hülya BELEK
• Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Döner Sermaye Uygulaması
Yanlıştır!
Bülent KILIÇ, Gazanfer AKSAKOĞLU
1 Hekimlik Ücretlerinde Asgari Ücret
Şükrü GÜNER
»İngiltere'de Sağlık Eşitsizlikleri: 20. Yüzyılın Sonuna Kadar Sürekli Artış G. Davey SMITH, D. DORLING, R. MITCHELL, M. SHAW Çeviri: İlker BELEK
SOSYAL TIP
» Postmodern Söylemlerde Sağlık
Zafer CİRHİNLİOĞLU, Sevda MUTLU
> Tükenme Sendromu ve
Acil Servis Hekimleri
Mustafa SERİNKEN, Arif Hikmet CİMRİN, Alp ERGÖR, Can CİMİLLİ, Fecri BENGİ
• İşsizlik ve Sağlık
Yücel DEMIRAL, Alp ERGÖR,
Semih SEMİN
SİYASET
• Siyasal Parti Programlarındaki "Sağlık"
Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Eftal YILDIRIM
ETİK
• Antalya Tabipler Odası 1996-2001 Yılları Arasında Onur Kuruluna Sevk Edilen Dosyaların İncelenmesi
İbrahim Uğur AKYOL, Alper YÜCESOY
HUKUK
• Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Tasarısı'nın Düşündürdükleri
Tuğrul KATOĞLU
DERGİLER
• Halk Sağlığı İle İlgili Türkçe Dergiler Necati DEDEOĞ LU
PORTRE
• Reel Sosyalizmin İlk Sağlık Bakanı
Dr. Nikolai Alexlandrovich Semashko
(1874-1949)
Özlem ÖZKAN
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN