Toplum ve Hekim - Cilt:13/1

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:13/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 13/1

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 1998

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6333

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
SAĞLIK POLİTİKALARI
• Hastane Mülkiyet Durumu ile Kaba Ölüm Hızının İlişkisi: Hangisi Daha Başarılı? Kamu Hastaneleri mi? Özel Hastaneler mi?
İlker BELEK
• Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Sorunları ve 4. Dünya Kadın Konferansı (1995)
Doğrultusunda Stratejiler
Ayla BAYIK
• Türkiye'de Özel Sağlık Sektörü ve Sağlıkta Özelleştirme
Ata SOYER, İlker BELEK
• İlaç Bağışı
Dilek ASLAN
SAĞLIK HİZMETLERİ
• SSK İstanbul Bölgesi Sağlık Hizmetleri Durum-Çözümler
İTO-SSK Hekimleri Komisyonu
EĞİTİM
• Temel Hemşirelik Eğitiminin Lisan Düzeyine Yükseltilmesi ve Bununla Koşutluk İçindeki Bazı Gelişmelerin Düşündürdükleri
M. Filiz ULUSOY
• Pratik İçinde Mesleki Eğitim Müfredat Programı Nasıl Oluşturulur?
F.V. Geldrop, M.Podllemans
ETİK
Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi
Ümit N. GÜNDOĞMUŞ, Nermin ERSOY, Ümit BİÇER
Doğumdan Ölüme Tıpta Etik
Emel İRGİL
SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ
Onur Kurulları ve Geleceği
Güner GEDİK
İŞ SAĞLIĞI
Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Meslek Anamnezi Alma Alışkanlıkları
Arif H. CİMRİN, Can SEVİNÇ, Işıl KUNDAK, Hülya ELLİDOKUZ
ÇEVRE SAĞLIĞI
Çevre ve Sağlıkla Bağıntılı Risklerin Analizi: Risk Belirleme-Risk Değerlendirme ve Risk Algılama
Nuray YOLSAL, Meral ÖRKÜN
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN
TOPLUM ve HEKİM Dergisi
Konu Başlıklarına Göre 1997 Yılı Dizini