Toplum ve Hekim - Cilt:23/5

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:23/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 23/5

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6331

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
TAŞERONLAŞMA VE SAĞLIK
• Daha Esnek İstihdam Daha Az Sağlık: Taşeronlaşmanın Çalışanların Sağlığına, Sağlık Çalışanlarına
ve Sağlık Hizmetlerine Etkileri
Hakan TÜZÜN
• Türkiye'de Kot Kumlama İşçilerinde Silikozis; Kuralsız, Kayıtdışı Çalışma Koşullarına Bağlı Gelişen Dünya/
Tarihsel Dramatik Bir Olgu
Zeki KILIÇASLAN
• Taşeron işçi Olmak
Tufan SERTLEK
• Taşeron Firmalarda Çalışan Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları
Önder ERGÖNÜL
GÜZ OKULU: SOSYAL POLİTİKA
• Sosyal Politika Konulu
Güz Okulu ve Dosyası
Ata SOYER
• Türkiye'yi Anlamak: Bir Çerçeve Denemesi
Fuat ERCAN
• Dünyada Sosyal Politikanın
Dönüşümü
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR, Ali Murat ÖZDEMİR
• Refah Rejimleri:
Sağlık Sistemleri, Hakkaniyet ve Değişim
Asena GÜNAL
• Neoliberalizm ve Sosyal Politikaların Yeniden Kurumsallaşma Süreci:Türkiye Örneği
Osman SAVAŞKAN
• Sermaye Birikimi Sürecinde Kadın Emeği ve Ev İçi Hizmetler
Gaye YILMAZ
• Toplumsal Cinsiyet Gözüyle Sosyal Politika Reformu
Azer KILIÇ