İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu

Book : İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-9944-89-547-7

Published Date : Nisan 2008

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6329

INDEX

GİRİŞ
Dünyada Durum
Genel Çerçeve
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMININ DÜNYA VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ
I. I. Dünyadaki Gelişmeler
1.2. Türkiye'deki Gelişmeler
1.3. Son Hükümet Programında İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunun Ele Alınışı..
1.4. Türkiye'deki İş Kazalarına İlişkin Bazı Veriler
2. MESLEK HASTALIKLARI
2.1. Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları
2.2. Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması
2.3. Meslek Hastalıklarının Nedenleri
3. İŞ KAZALARI
3.1. İş Kazalarının Sınıflandırılması
3.2. İş Kazalarının Nedenleri
3.3. İş Kazalarının Maliyeti
4. İŞ GÜVENLİĞİ
4.1. Genel Yaklaşım
4.2. Temel Yöntem
5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
5.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Görevleri
6. İŞ YERİ HEKİMİ
6.1. İş Yeri Hekiminin Yetkileri ve Nitelikleri
6.2. İş Yeri Hekiminin Görevleri
7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ
7.1.İş Güvenliği Mühendisinin Çalışma İlkeleri
7.2. İş Güvenliği Mühendisinin Önemi
7.3. İş Güvenliği Mühendisi Çalıştırılmasında Yasal Durum
8. ODAMIZIN ÇALIŞMALARI
9. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
9.1 TMMOB Makina Mühendisleri Odasının Düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Kongrelerinin Sonuç Bildirgeleri
10. EKLER
EK I: Danıştay 10. Dairesinin Odamız ve TMMOB'nin Açtığı Davalarda, "İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in I I Maddesinin İptaline Karar Vermesi Üzerine Odamız
tarafından yapılan basın açıklaması
EK 2 : 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Yayımlanan Yönetmelikler
EK 3 : Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri