Toplum ve Hekim - Cilt:23/6

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:23/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 23/6

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2008

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6326

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
TOPLUM VE HEKİM 30. YIL
• Yuvarlak Masa Toplantısı: "Toplum ve Hekim'in 30. Yılında;
1978-2008 Türkiye'de Siyaset, Toplumsal Muhalefet, Demokratik Kitle Örgütleri ve
Yayıncılık Faaliyetleri"
Aydın ÇUBUKÇU, Cem SOMEL, Feride AKSU TANIK, Gazanfer AKSAKOĞLU, Hamdi AYTEKİN, Mahir ULUSOY, Özgür MÜFTÜOĞLU, Yücel DEMİRER, Yüksel AKKAYA ve Toplum ve Hekim Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
GÜZ OKULU
• Bugünün Türkiye'sinde Sosyal Politika/ Mehmet BEŞELİ
İŞÇİ SAĞLIĞI
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı'nın Değerlendirilmesi/ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı AD
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme/ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı AD
BULAŞICI HASTALIKLAR
• Cumhuriyetten Bugüne Bulaşıcı Hastalıklarda Değişme ve
Sağlık Politikaları ile İlişkisi
Necati DEDEOĞLU
ÇEVRE SAĞLIĞI
• Altın Madeni İşletmesinin Çevre ve Halk Sağlığı Açısından Yarattığı Yıkımı Neden Tam Olarak Ortaya Koyamıyoruz? Politik, Finansal ve Yöntemsel Sorunlar/ Zeliha Aslı ÖCEK, Ali Osman KARABABA
ŞİDDET
• Şiddet ve Kapitalizm: Antropolojik Bir Bakış/ Sibel ÖZBUDUN
• Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Sıklığı, Türleri ve Önlemler/ Ebru TURHAN, Selim MATKAP, Riyat KIRMIZIOĞLU, Tacettin İNANDI
RAPOR
• TTB Halk Sağlığı Kolu 20. Gezici Eğitim Semineri, Haziran 2008