Sosyal Sigortalar Kurumu 1997 Faaliyet Raporu

Book : Sosyal Sigortalar Kurumu 1997 Faaliyet Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Security

Publishing Location : Ankara

Publisher : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü

Document Type : Book

Book No : 6314

INDEX

BOLUM I İDARİ BÜNYE
A-HUKUKİ YAPI
B-İDARİ YAPI
C - PERSONEL DURUMU
BÖLÜM II KURUMUMUZUN 1997 YILI FAALİYETLERİ
SİGORTA HİZMETLERİ
A - İşyerleri
B - Sigortalılar
C - Prime Esas Ücretler
SİGORTA KOLLARINA AİT FAALİYETLER
A - İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası.
B - Hastalık Sigortası
C - Analık Sigortası
D - Malûllük, Yaşlılık, Ölüm Sigortaları
SAĞLIK HİZMETLERİ YATIRIM FAALİYETLERİ
A - İnşaat Yatırımları
B - Makina Teçhizat ve Taşıt Alımları
EMLAK İŞLERİ
MALİ BÜNYE
1 -Gelirlerimiz
2 - Giderlerimiz
3 - Karşılıklarımız
4 - Plasmanlarımız
5 - Aktif ve Pasiflerimiz
BİLANÇO
Aktif Hesaplar
Pasif Hesaplar
31.12.1997 Tarihli Bilanço Tablosu GELİR-GİDER
Gelirler
Giderler
TABLOLAR
BÖLÜM III MALİ DURUM
BÖLÜM IV KURUMUMUZ TEŞKİLATI