Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 22-23 HAziran 2001

Book : Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 22-23 HAziran 2001

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Population

Publishing Location : Ankara

Published Date : Haziran 2001

Publisher : TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Document Type : Book

Book No : 6307

INDEX

"Kentimizin Kimliği" ve "Ankaralılık Bilinci"Ne ilişkin Bir Değerlendirme
A. Serap Fırat
Kent Kimliği Kavramı ve Ankara'da imar Uygulamamaları Çiğdem Berdi Gökhan Öğret. Gör.
Yurttaşlık Projeleri
Galip Baran
Başkent ve Sokak Çocukları
Dr. Bülent İlik
Ankara'nın Doğal Afet Sorunları
Oktay Ergünay- Jeofizik Mühendisleri Odası
Şehircilik Meteorolojisi Ve Ankara'daki Şehirleşme Çalışmalarının Bazı Meteorolojik Parametrelere Etkisi Fırat Çukurçayır-Hüseyin Arabacı-Meteoroloji Mühendisleri Odası
İmar Mevzuatlarında Jeolojik Hizmetlerin Yeri
Oktay Ekinci- Jeoloji Müh. Odası.
Ankara İçmesuyu Projeleri ve Üzerinden Otoyol Geçirilen Barajlar
Doç. Dr. Uy as Yılmazer, Özgür Yılmazer-Jeoloji Mühendisleri Odası
Ankara'nın Katı Atık Sorunu ve ivedi Çözüm Önerileri Kerem Güngör - Etlıern Torunoğlu- ÇMOo Ankara Şubesi
Yerel Yönetimler için Bütünsel/Önleyici Çevre Eğitimi Projesi
Ethem Torunoğlu, Göksel N. Demirer, Cihan Dündar- Çevre Mühendisleri Odası
Ankara'nın İçme Suyu İhtiyacı ve Nüfus Projeksiyon - İçme Suyu Temin Eden Kaynaklar
Zeki Baydar
Kent İçi Trafik Sorununa Yeni Otopark Tasarımıyla Çözüm Doç. Dr. Faruk Yalçın Uğurlu
Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemlerinin Ankara'daki Uygulamaları
Yük. Müh. Remzi Toprak, Doç. Dr. Nizami Aktürk
Havalimanlarının Neden Olduğu Çevresel Gürültünün Kara Kullanımında Dikkate Alınması
Doç. Dr. Nizami Aktürk
Yangın ve Riskleri- Kimyasal Yangınlar Kentli Olmanın Bilinci
Zuhal Yazıcı - KMO
Kent Yaşamında Elektromanyetik Kirlilik Ve Etkileri Burak Daşdemir EMO Ankara Şubesi
Siyasal Bir Sorun Olarak Ankara Kentinin Kentleşme ve Planlama Sorunları
Doç.Dr.H.Çağatay Keskinok
Metropoliten Planlama ve Planlamanın Yönetimi Sorunları Çerçevesinde Ankara
Dr. Ayşe Tekel
Ankara'da Kentleşme
Hüseyin Ülkü-Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası
Katılımcı Yönetim
Senay Hökelek
Muhtarlık Kurumu ve Demokrasi
Süleyman Demircan
Ankara'da Yaşayan Kadınların Kentsel Yaşam İçindeki Konumlan
Ay t en A ikan
Yerel Yönetimlerin Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Çalışma ilke ve Yöntemleri
Hüseyin Yaşar
Kentli Evi Kavramının Kurumsallaştırılması Prof.Dr.A.Gürhan Fişek
Dünden Bugüne Kent Konseyi Girişimi
Hasan Küçük
Yerel Yönetimler ve Halkla İlişkiler Uygulamaları Haydar Yılmaz -Çankaya Belediye Başkanı

NOTES

Bildiri Özetleri