Ankara Tabip Odası Bülteni 1989/7

Book : Ankara Tabip Odası Bülteni 1989/7

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Ekim 1989

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6301

INDEX

HEKİMİN GÜNDEMİ
Prim Baskı Soruşturmalar ve 23 Ekim 1988
"Beyaz Yürüyüş..."
Sağlık Bakanlığı'nda Harekat ("Hareket"ler
Diye Okunur) ve Yeni Kampanya!
"İshal"den Ölümlerin Sağlık Sorunları
Konusunda Düşündürdükleri
Sağlık Hizmetleri Temel Yasası
Üzerine Sorular ve Yanıtlar
Döner Sermaye Payı Ödemesi
Sağlık Sektöründe Ücret / Prim Sistemleri
Üzerine Bir Değerlendirme
Döner Sermaye Gelirlerinden Dağıtılan Pay ile
Aralanan Kapı, Hangi Yola Açılıyor?
Birim Temsilcileri Gelişmeleri Değerlendiriyor
Cezaevleri
ATO Başkanı Dr. Selim ÖLÇER ile Görüşme: "Hekimin Klinik Kararında Bağımsız
Olması İlkesi Çiğnendi"
Lancet - Türkiye Kürtlerine Karşı İşkence
Türkiye'de İşkence İddiaları
Cevap/Turner/
Milli Görev Hekimlikten Önce Gelir,
İnsanlıktan Da Mı?
Aile Hekimliği Üzerine
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Internlük Eğitimi Yönetmelik Önerisi
Sağlık Bakanlığı Meslek Edindirme Kursları ile Yardımcı
Sağlık Personeli Yetiştirilmesi Üzerine
Emekli Doktorların Sözleşmeli Çalıştırılması
HUKUK BÜROSU
Klinik Nöbet Tanımı
Bir Erdemli Kişi
Prof, Dr. Ahmet Yaycıoğlu'yla Yapılan Görüşme
GeçeYı Ay Yitirdiklerimiz
Sempozyum Duyurusu
Hacettepe'de Intern Hekimlerin Beyaz Eylemi HABERLER