Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt:1/1

Book : Eğitim Bilim Toplum Dergisi Cilt:1/1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1303-9202

Skin : 1/1

Period : 3 monthly

Published Date : Ocak 2000

Publisher : EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

Document Type : Periodical

Book No : 6298

INDEX

Özerklik, Toplumsal
DÖNÜŞÜM VE EĞİTİM Dr. Ramazan Günlü
Ankara I üniversitesi Eğitini bilimleri Fakültesi
1 990'LARDAN GÜNÜMÜZE BÜTÇELERDE EĞİTİM HARCAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli
istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgi/er Fakültesi, Öğretim I 'yesi
28 Şubat 1 997'den 3 Kasım 2OO2'ye Eğitim Alanındaki Gelişmeler
Prof.Dr. Mustafa Altıntaş
Gazı L nırersıtesi, iktisadı re 1dan Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi
Meclisteki Partilerin Eğitim Politikaları ve Hedefleri Üzerine görüşler
Prof. Dr. L. Işıl ÜNAL
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Öğretim l.yesi
Uluslararası
Karşılaştırma Ölçütlerinin Kullanımı ve Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Gelişmekte Olan ülkelerde yüksek öğrenim: "Sorunlar ve Çözüm Umutları" Raporu
Prof.Dr. Mustafa Altıntaş
Gazi Üniversitesi, tktisadi ve idari Bilimler Fakükesi, Öğretim Üyesi
Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji için Eğitim
Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar
Marmara I Jnirersitesi, Mühendislik fakültesi Makina Müh. Bölümü