TİSK Akademi Cilt:4/7

Book : TİSK Akademi Cilt:4/7

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 4/7

Period : 6 monthly

Published Date : Mart 2009

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 6289

INDEX

Türk Hukukunda Deneme Süreli İş İlişkileri
Öğr. Gör. Ayşe Fırat Şimşek
Dokuz Eylül Üniversitesi-Işletme Fakültesi
Avrupa Birliği Müktesebatı Işığında Alman Hukukunda Toplu İşçi Çıkarımına İlişkin Yasal Çerçeve
Doç. Dr. Alpay Hekimler
Namık Kemal Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü Üçüncü Kişinin Uğradığı Kazada İşveren Kusurunun (Taksirinin) Kapsamı
Doç. Dr.Levent Akın
Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi
Beşeri Sermayenin Türkiye'de Bölgeler Arası Ekonomik Gelişme Açısından Önemi
Doç. Dr. Selahattin Bekmez I Yrd. Doç. Dr. Aylin Çiğdem Köne I Derya Günal
Muğla Üniversitesi-İ.I.B.F.
Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye
Dr. O. Can Ünver
Başkent Üniversitesi-İ.İ.B.F.IMİReKOC (Koç Üniversitesi)
Sabit Yatırım Harcamalarının Öncü Göstergeler Yöntemiyle Tahmini: Türkiye Örneği
Evren Erdoğan Coşar
T.C. Merkez Bankası-Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü
Psikolojik Taciz Davranışının Kamu Kurumları Arasında Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Demirel
Aksaray Üniversitesi-İ.I.B.F.
Liderlik Tarzları ile Örgüt Kültürü Türleri Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması
Doç. Dr. İsmail Bakan
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi-İ.I.B.F.