Toplum ve Hekim - Cilt:12/77

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:12/77

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 12/77

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 1997

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6274

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
KALİTE
Eski Törene Yeni Kılık: Kalite
Cem TURAMAN
Yeni Kapitalist Paradigma ve "Kalite"li
Yönetim
İlker BELEK
Eski Bir Kavram, Yeni Bir Ölçüt:
Yaşam Kalitesi
Hatice ŞAHİN
Sağlık Kuruluşlarının Standardizasyonu
ve Akreditasyonu
Murat TOKTAMIŞOĞLU
SAĞLIK POLİTİKALARI
Gölbaşı Bölgesinde Doğrudan Sağlık
Harcamaları ve Bunu Etkileyen Etmenler
Bülent KILIÇ
Sağlıkta Öncelikler
Emel İRGİL
Türkiye'de Halk Sağlığı Neden Özlenen
Yerde Değil?
M. Sarper ERDOĞAN, Ahmet SALTIK
V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Sonuç Bildirgesi
SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlığı Ölçmenin Kolay Bir Yolu:
Algılanan Sağlık
K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
Maluliyet Almış Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve Silikosisli Kişilerde
Yaşam Süresini Etkileyen Faktörler
İbrahim AKKURT, Meltem ALTINÖRS, Cebrail ŞİMŞEK, Emine SEVGİ,
Arif KELEŞOĞLU, Sadık ARDIÇ
Toplumun Yaşlanması: Demografik
Özellikler ve Epidemiolojik Ölçütler
Emel YARDIMCI, Yakut Irmak ÖZDEN
BİLİM
Bilim ve Araştırma
Mehmet AKTEKİN
ÇEVRE
Çernobil'den On Yıl Sonra Dünyada
Nükleer Son Durum
Pınar OKYAY
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN
Yazarların ve Okuyucunun Dikkatine