Toplum ve Hekim - Cilt:22/5

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:22/5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 22/5

Period : bimonthly

Published Date : Ekim 2007

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6272

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
ÇOCUK VE SAĞLIK
•Dosya Editörü'nden Osman ÖZTÜRK
• Çocukluğun Sosyal Tarihi Bazı Değişkenler Açısından
Genel Bir Değerlendirme
Kemal İNAL
• Çocuk İşçiliği ve Bedensel Gelişim Üzerindeki Etkileri
İzzet DUYAR
• Dünden Bugüne Çocuk Emeği
Aziz ÇELİK
• Mülteci ve Çocuk Olmak
Kıvılcım TURANLI YÜCEL
• Oyun: Çocuklar İçin Hastalıkla Baş Etme Sürecinde Güçlü Bir Psiko-Sosyal Destek Aracı
Eda KARCI
• Medya ve Çocuk
Levent KAYALAP
• Uluslararası Hukuk Açısından Çocuk Hakları
Seda AKÇO
• Sahibinden Satılık Az Kullanılmış Hayat Parçası: Çocukluk
Hakan TÜZÜN
• Savaş ve Çocuk Sağlığı: Irak Savaşının Beşinci Yılına Girerken Yeniden Düşünmek Zamanı
Çiğdem ÇAĞLAYAN
• Çocuğa Yönelik Şiddet ya da Çocuk İstismarı ve İhmali
Halis DOKGÖZ, Lale TIRTIL
DERGİLERDEN