Toplum ve Hekim - Cilt:13/2

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:13/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 13/2

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 1998

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6271

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLER
Dosya Editöründen
Hamza ONUROCULLARI
• Eşitlik Eşitsizlik Üstüne
Tarihimsi Gezintiler-Felsefimsi Esintiler
Alâeddin ŞENEL
Eşitsizliğin Sınıfsal Temelleri. Tülin ÖNCEN
• Toplumsal Eşitsizlikler Korkut BORATAV
Sağlıkta Eşitsizlik: Önlenebilir ve Kabul Edilemez Bir Politik Ekonomi Sorunu
İlker BELEK
• Sağlıkta Eşitsizliğin Gösterilmesi
K. Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
• Uluslararası Verileriyle Sağlıkta
Eşitsizlikler
Bülent KILIÇ
• Kentler ve Sağlıkta Eşitsizlik
Necati DEDEOĞLU
• Türkiye için Bir Sosyoekonomik Statü Ölçütü Geliştirme Yönünde Yaklaşım
ve Denemeler
Sibel KALAYCIOĞLU, Filiz KARDAM, Sezgin TÜZÜN, Mahir ULUSOY
• Az Gelişmişlik ve Sağlık İnsan Gücü Kaynaklarının Kötü Dağılımı:
Türkiye'nin Durumu
H. Hüseyin YILDIRIM
• Sağlıkta Eşitsizlik: Antalya Kent Merkezinde 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Morbiditede
Farklılıklar
Hakan ERENGİN, Necati DEDEOĞLU
ARAŞTIRMA
• Bir Örgütsel Stres Anketinin (VOS-D) "Seri Üretim, Sürekli Üretim Teknolojileri ile Hizmet Sektöründe
Uygulanması
Meral TÜRK
• SAYILARIN DİLİ
• DERGİLERDEN