Toplum ve Hekim - Cilt:9/60

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:9/60

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/60

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 1994

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6270

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
DOSYA: SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ
• Sağlık: Sosyal Devletin Yapısal Bileşeni
İlker Belek
• 27 Mayıs 1960 Hareketi İşçi Sınıfı ve
Emekçilerin Taleplerini Karşıladı mı
Sırrı Öztürk
• 60'lı Yıllar: "Küçük Amerika'dan
"Büyük Türkiye"ye Kısa Süren Balayı
Metin Çulhaoğlu
• Türkiye'de "Sosyal Devlet" (Mi?!...)
Temel-Yücel Demirer
• 1961 Anayasa'sında
"Sosyal Devlet ve Sağlık Hakkı"
Ali Yıldırım
• Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve
Başarısızlık Nedenleri
Rahmi Dirican
• Denenmeyen Model: Sosyalleştirme
Gazanfer Aksakoğlu
• Otuzüç Yıl Sonra Sosyalleştirme Yasası
Caner Fidaner
• Bir Yasanın Hikayesi
Necati Dedeoğlu
• Her İşin Başı Demokrasi
M. Akif Akalın
ETİK
• Ötanazi
Pınar Okyay
• İnsan Sağlığı Üzerine Bir Deneme Örneği:
Thomas More ve "Utopia"
Erdem Aydın
SAĞLİK HİZMETLERİ, SAĞLIK POLİTİKALAR
• Sağlık Nereye?
İlker Belek, Ayşe Yorulmaz, Handan Bilgiç
• Ülkeler Sağlık/Demografi Düzeyleri Açısından Hangi Değişkene Göre
Şuaya Dizilmeli?
Reha Alpar
• Üniversite Hastanesi Yönetim ve
Organizasyon Modeli
Süheyl Pozantı, foe Taylor
• Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve
Uygulamalarına Teorik Bir Bakış
Mehtap Tatar
ÇEVRE
• Radyoaktivitenin Kirlettiği Bir Politika
Metin Duran
EĞİTİM
• Hekim İstihdamı Raporları (I-LT)
• Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin
Mezuniyet Sonrası Beklentileri
Bilal Bakır
• Arkadaşım Ken Aids Olduğu Zaman
Mc Mullan (Çev.: Nazan Bilgel)
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN