İşveren Cilt:35/8

Book : İşveren Cilt:35/8

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 35/8

Period : monthly

Published Date : Mayıs 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6245

INDEX

TÜRK-İŞ, TESK, DİSK, TOBB VE TİSK' İN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI "Devlet ve rejim büyük bir tehdit altında."
REFİK BAYDUR "Endüstri ilişkileri sistemi, barışçı yapıda
olmalıdır"
PROF. DR CANAN BALKIR "Kalite ve verimlilik, rekabet üstünlüğü sağlamanın kilit unsurlarıdır"
PROF. DR. KEMAL ÇEVİK "Verimlilik ve istihdam konulan birarada
düşünülmelidir"
YRD. DOÇ. DR ORHAN ELMACI "Ülkemizin geleceğe yönelik ekonomik planlarında verimlilik önemli bir faktördür"
YRD. DOÇ. DR ARİF YAVUZ/ Esnek Çalışma, İstihdam ve Verimlilik
HUKUK BÖLÜMÜ
ZAFER ALİ YAVAN/ Etkin Ücret Yaklaşımının Değerlendirilmesi ve Türkiye Özel İmalat Sanayiinde Sınanması
MAHMUT YETKİNER "Kazalar, verim düşüşüne neden olmaktadır"
İSTATİSTİK