İşveren Cilt:35/7

Book : İşveren Cilt:35/7

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 35/7

Period : monthly

Published Date : Nisan 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6244

INDEX

UĞUR DOĞAN "Yeni santrallar devreye alınmalıdır"
NECATİ ÖZFIRAT/ Enerji Sektöründe Mevcut Durum ve Hedefler
SITKI SANCAR ''Türkiye, enerjinin konuşulduğu her ortamda söz sahibi olmak durumundadır"
MEHMET ÖZATA "Yerli ve yabancı sektör enerji yatırımlarına
girmelidir"
AV. EMRE DERMAN "Danıştay incelemesi uygulamada ciddi sorunlara yol açmaktadır"
AHMET ÇAĞLAR "Elektrik planlamasında sorunlar yaşanmaktadır"
HUKUK BÖLÜMÜ
PROF. DR MEHMET ERGİN/ Elektrik Enerjisi Üretimi, Mevcut Kaynaklar ve Nükleer Santralların Önemi
F.BEHÇET YÜCEL/ Türkiye'de Elektrik Enerjisi ve Sorunları
TİSK ARAŞTIRMASI/ Sanayide Elektrik Fiyatları
BRÜKSEL'DEN HABERLER
İSTATİSTİK