İşveren Cilt:35/6

Book : İşveren Cilt:35/6

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 35/6

Period : monthly

Published Date : Mart 1997

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6243

INDEX

EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY TOPLANDI/ Baydur "Konsey yasal temele dayandırılmalıdır"
GENEL KURUL SONRASI TİSKTE GÖREV DAĞILIMI
REFİK BAYDUR"İşveren rejim tartışmalarından rahatsız ve huzursuzdur"
PROF. DR ERDAL TÜRKKAN "Eşel-mobil sistemi dikkatle değerlendirilmelidir"
PROF. DR KUTER ATAÇ/ Eşel-Mobil Sisteminin Türkiye İçin Olası Etkileri
ÜCRETLERİN ENDEKSLENMESİ (EŞEL-MOBİL SİSTEMİ)
HUKUK
FARUK ECZACIBAŞI "Bilişim teknolojileri rekabet avantajı sağlayacak şekilde kullanılmalıdır"
EMRE BERKİN "Bilişim teknolojileri bireysel ve kurumsal verimliliği artırmaktadır"
PROF. DR. AHMET AYHAN/ Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Yazılım Sektörleri
BİLİŞİM SEKTÖRÜ, SANAYİLEŞME VE TÜRKİYE
BRÜKSEL'DEN HABERLER
İSTATİSTİK