İşveren Cilt:34/12

Book : İşveren Cilt:34/12

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 34/12

Period : monthly

Published Date : Eylül 1996

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6241

INDEX

GÖRÜŞ/ Bedelsiz Otomobil İthalatı, Üretimi Olumsuz Etkiler
HUKUK BÖLÜMÜ
BAYRAM MERAL "Gümrük Birliği, bir ön koşul olarak kabullenilmiştir."
RIDVAN BUDAK ''Taraflar arasında eşit bir uygulama söz konusu olmamıştır."
SALİM USLU "Sektörlerimiz AB ile rekabet edecek düzeyde değildir."
REFİK BAYDUR "Ekonomik ve sosyal sorunlar GB'nin başarıya ulaşmasını güçleştirmektedir."
ERDOĞAN KARAKOYUNLU "Sözleşmemiz tüm işkollarına örnek teşkil etmektedir."
UNICE'NİN AVRUPA'NIN EKONOMİK DURUMU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
İSTATİSTİK
OKAN OĞUZ: Türkiye'nin haksız rekabeti önleyen düzenlemeleri gerçekleştirmesi şarttır."
Prof. Dr. ERCAN TEZER: "Kullanılmış oto ithali, otomotiv sektörüne darbe vuracaktır."
Doç. Dr. TUĞRUL ARAT: "Mevzuat değişiklikleri en kısa zamanda
tamamlanmalıdır."
REYHAN ATMACA: "İhracat strateji ve hedeflerinin başında pazar çeşitlendirilmesinin sağlanması gelmektedir."
Prof. Dr. NUSRET EKİN/ Değişim ve Toplu Pazarlık