İşveren Cilt:34/9

Book : İşveren Cilt:34/9

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 34/9

Period : monthly

Published Date : Haziran 1996

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 6240

INDEX

83. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI
Yrd.Doç.Dr.
ÖMER FARUK ÇOLAK Büyüme İstihdam ve İşsizlik
SOLMAZ COŞKUN:
"Siyasi istikrarsızlık yerli ve yabancı yatırımcıları etkiliyor"
TİSK GÖRÜŞÜ
İstihdam Vergilerinin Azaltılması ve Çalışma Mevzuatının Esnekleştirilmesi
Doç. Dr.
AHMET FAZIL ÖZSOYLU
İstihdam Üzerindeki Vergi ve Benzeri Yükümlülüklerin Sonuçları
HUKUK BÖLÜMÜ
KEMAL GÜLSEREN
"Gümrük Birliği teşviklerin yapısını ve uygulama biçimini değiştirecektir"
TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNİN AB OTOMOTİV SANAYİİ KARŞISINDAKİ REKABET GÜCÜ
İSTATİSTİK

NOTES

Yatırım-İstihdam-Büyüme