İşveren Cilt:33/11

Book : İşveren Cilt:33/11

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 33/11

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1995

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6233

INDEX

SSK KRİZDEN KURTARILMAYA ÇALIŞILIRKEN YENİ SOSYAL KRİZLER YARATILMAMALI
YENİ ASGARİ ÜCRET
ANAYASADA YAPILAN ÇALIŞMA MEVZUATINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
HUKUK BÖLÜMÜ
PROF. DR. NAHİT TÖRE "Gümrük Birliği öncesi enflasyon mutlaka aşağıya çekilmeli ve verimlilik artışları sağlanmalıdır."
REFİK BAYDUR'UN DOĞU RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
TİSK'İN GÜMRÜK BİRLİĞİNE HAZIRLIK VE REKABET GÜCÜ EĞİLİMİ ANKETİ (II)
İSTATİSTİK
NİHAT YÜKSEL/ Milli Ücret Politikası
NECMETTİN ÖZTEMİR "Mevcut toplu sözleşme düzeni ne işçiyi, ne de işyerini tatmin ediyor"
YALÇIN AMANVERMEZ "Ülkemiz şartlarına uygun, tarafların desteğini almış bir ücret politikasına ihtiyaç var"
EYÜP BEDİR/ Değişen Ekonomik Şartlar ve Türkiye Açısından Milli Ücret Politikasının Gerekliliği