İşveren Cilt:33/9

Book : İşveren Cilt:33/9

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 33/9

Period : monthly

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6231

INDEX

ÇALIŞMA HAYATININ SORUNLARI TARTIŞILDI
HUKUK BÖLÜMÜ
82. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI
PROF. DR. FEVZİ DEMİR/ Sosyal Barış ve Diyalog İhtiyacı
9. DÜNYA PRODÜKTİVİTE KONGRESİ
İSTATİSTİK
Refik BAYDUR/ Türk Çalışma Hayatının Sorunları
Sakıp SABANCI/ Globalleşme, Rekabet ve Getirdiği Değişimler
Rahmi KOÇ/ Gümrük Birliği Öncesi ve Sonrasında Çalışma Hayatı
Ziya HALİS/ Taraflarca Gündeme Getirilecek Konuları İşçi-İşveren Kesimi Temsilcileri ile Yeniden Ele Almak Kararındayız
Erdoğan KARAKOYUNLU/ Yeni Yasa Tasarılarının Türk Ekonomisine Getireceği Yükler
Nihat YÜKSEL/ İşgücü Maliyetleri ve Ücret Sisteminin Yarattığı Sorunlar, İş Barışı ve Diyalog