Bülten Cilt:1/1

Kitap : Bülten Cilt:1/1

Yazar : * --

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Adana

Cilt : 1/1

Periyot : aylık

Yayın Tarihi : Ocak 1989

Yayıncı : Adana Tabip Odası

Tür : Süreli Yayın

Kitap No : 6213

İÇİNDEKİLER

Sunuş
ATO Etkinlikleri
Deontoloji
İş Hekimliği Sertifikası
Antalya Kongresi
Türk Hekimleri Dostluk ve
Dayanışma Derneği
Basın Toplantısı Açıklama Metni
Basından Haberler
Meslek Odaları Duyurusu
Neden Üye Olmalıyız
Basında Sağlık ve Hekim
Sorunları
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Viral Hepatitler
Fotoğraf Notları