Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 54

Book : Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 54

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1300-7025

Skin : 9/54

Period : monthly

Published Date : Haziran 1998

Publisher : Tarih Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 6206

INDEX

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLKMÜHENDİSHÂNENİN KURULUŞU/
Dr. Mustafa Kaçar 225. kuruluş yıldönümü kutlanan İTÜ'nün
tarihine el atarak ilk mühendishânenin kuruluşunu anlatıyor.
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE YABANCI EĞİTİM UZMANLARINDAN YARARLANMA/ Mustafa Şahin Osmanlı Dönemin'nden günümüze Türk eğitim sisteminin şekillenmesinde önemli rolleri olan yabancı uzmanların istihdamını inceliyor.
OSMANLI KADINLARI ÇALIŞTIRMA CEMİYET:İ İSLAMİYESİ1920 SENESİ RAPORU/ Dr. Tiğinçe Özkiper Oktar Mütareke döneminde zor duruma düşen Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i Islamiyesi'nin 1920 senesi raporunu ele alan yazısında cemiyetin yeni nizâmname-i esasisini sunuyor.
FİNLANDİYA TÜRKLERİ BİRLİĞİ/ Ömer Özcan Finlandiya'ya yerleşmiş olan Kazan Türklerini tanıtan yazısında Adalet Bakanlığı tarafından da onaylanan Finlandiya Türkleri Birliği Yasası'nı aktarıyor.
150. YILDÖNÜMÜNDE 1848 DEVRİMLERİ/ Funda Soysal 150 yıl önce Avrupa'yı sarsan ve yenilmesine rağmen izleri daha sonraki yıllarda süren devrim dalgasının genel bir tablosunu çıkarıyor.
OSMANLI SEFİRİ ŞEKİB EFENDİ'NİN GÖZÜYLE 1848 DEVRİMİ 'VİYANA HALKININ EDEPSİZLİKLERİ'/ Hamdi Can Tuncer Osmanlı'nın 1848 devrimlerini nasıl izlediğine bir örnek olarak. Viyana Sefiri Şekib Efendi'nin tezkiresini sunuyor.
19. YÜZYILDA BOSNA-HERSEK'İN NÜFUSU/ Zafer Gölen farklı dinsel ve etnik, kökenlerden grupların yaşadığı Bosna-Hersek'in 19. yüzyıla ait nüfus bilgilerini karşılaştırıyor.
UÇGARIARDA İNGIIÂBIMIZIN TARİHİNE DAİR NERİMAN NERİMANOV'UN GÖRÜŞLERİ/ S. Halit Kakınç milli komünizme dair araştırmalarını Neriman Nerimanov'la sürdürüyor.
ÇERKEZ ETHEM VE KARDEŞLERİNİN YURTDIŞINDA KURDUKLARI CEMİYET: TÜRKİYE KURTULUŞ FIRKASI KOMİTESİ (CENUP VİLAYETLERİ YILDIRIM KOMİTESİ)/ Dr. Oğuz Aytepe Emniyet Genel Müdürlüğü Arşivi'nden Çerkez Ethem ve kardeşlerinin yurtdışında kurdukları bir cemiyete ait belgeleri çıkartıyor.
BÜYÜK MENDERES NEHRİ EFSANELERİ VE 19. YÜZYILDA NEHİR ULAŞIMI PROJESİ/ Dr. Mehmet Başaran 1890'larda Büyük Menderes nehri üzerinde gemi işletmeciliği için hazırlanan bir projeyi tanıtıyor.
NOT DEFTERİ/ Mustafa Kaçar Prof. William Shea 'nın Galileo
üzerine bir konferansına dikkat çekiyor.
ORTA ASYA TÜRKLERİNİN KÜLTÜR MİRASI VE KLASİK ORTA ASYA TÜRK EDEBİYATI/ AndrâsJ. E. Bodrogligeti Orta Asya Türk halklarını Araplara ve İranlılara karşı Türk, Şiilere karşı Sünni olarak tanımlamaya hizmet eden Klasik Orta Asya Türk Edebiyatı 'nı değerlendiriyor.

NOTES

İlk Mühendishanenin Kuruluşu, 150. Yıldönümünde 1848 Devrimleri,19. y.y.da Bosna Hersek, Orta Asya Türk Edebiyatı