İş ve İşçi Bulma Kurumu 1992 Faaliyet Raporu

Book : İş ve İşçi Bulma Kurumu 1992 Faaliyet Raporu

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : 1993

Publisher : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Document Type : Book

Book No : 6202

INDEX

Birinci Bölüm Dünya'da ve Türkiye'de 1992 Yılındaki Ekonomik Gelişmeler
A. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
1. Genel Durum
2. İstihdam ve İşsizlik
B. TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
1. Genel Durum
2. İstihdam ve İşsizlik
İkinci Bölüm Kurumun 1992 Yılı Faaliyetleri
A. YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI
1. Kurum Teşkilatını Yeniden Düzenleyen Tanun Tasarısı
2. İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı
3. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Modernizasyonu Projesi
4. Kurum'da Bilgisayar Ağının Oluşturulması Projesi
5. İstihdam ve Eğitim Projesi
6. Genç Kız ve Kadınların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı Projesi
7. İşgücü Yetiştirme Kurslarının Yoğunlaştırılması
8. Göçmen Soydaşlarımızın Mesleki Eğitimi ve İstihdamına İlişkin Proje
9. Sakatlar İçin Mesleki Rehabilitasyon Projesi
10. İşgücü Yetiştirme Merkezlerinin Kurulması
11. Hizmet-lçi Eğitim Çalışmaları
12. Donanım-lyileştirme Çalışmaları
B. İŞE YERLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
1. Yurtiçi İşe Yerleştirme Çalışmaları
2. Yurtdışı İşe Yerleştirme Çalışmaları
C. İŞGÜCÜ YETİŞTİRME VE MESLEKİ REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI
1. İstihdam Danışmanlığı (Mesleğe Yöneltme) Çalışmaları
2. İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları
3. Sanayide Eğitim Çalışmaları
4. Mesleki Rehabilitasyon Çalışmaları
D. BİLGİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
1. İşyeri Ziyaretleri
2. Araştırma ve inceleme Çalışmaları
3. İş Analizi ve Meslek Sınıflandırma Çalışmaları
4. İstatistik Çalışmaları
E. BASIN -YAYIN VE TANITIM ÇALIŞMALARI
F. SEMPOZYUMLAR, TOPLANTILAR VE TÖRENLER
1. Sempozyumlar
2. Toplantılar
3. Törenler
G. ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1. Türk-Alman İstihdam Kuruluşlarıyla İlişkiler
2. OECD İle İlişkiler
3. İLO İle ilişkiler
H. PERSONEL, ÜNİTE KURULUŞ, BÜTÇE VE YATIRIM ÇALIŞMALARI
1. Personel ve Kadro Çalışmaları
2. Ünite Kuruluş Çalışmaları
3. Bütçe Çalışmaları
4. Yatırımlar
I. MEVZUAT ÇALIŞMALARI
J. MAHALLİ DANIŞMA KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI
Üçüncü Bölüm Bilanço
- Aktif Hesaplar
- Pasif Hesaplar
- Gelir ve Gider Tablosunun Açıklanması
- Nasım Hesapları
- Gelir ve Gider Tablosu
- Bilanço Tablosu