İşveren Cilt:36/9

Book : İşveren Cilt:36/9

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 36/9

Period : monthly

Published Date : Haziran 1998

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 6201

INDEX

86. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI
DEĞİŞİM VE DEVLET" KONULU KAMUOYUNA TANITIM TOPLANTISI
REFİK BAYDUR/ "Devletin ekonomideki ağırlığı asgariye indirilmelidir"
DR.IŞIN ÇELEBİ/ "Ekonomik büyüme ve etkinliği artırmada düzenleyici reformlara ihtiyaç vardır"
YALIM EREZ/ "Türkiye'de en kısa sürede uygun büyüklükteki devlet anlayışı noktasına
gelinmelidir"
PROF. DR. COŞKUN CAN AKTAN/ Değişim ve Türkiye'de Devlet Reformu
HUKUK BÖLÜMÜ
PROF. DR. GÜROL BANGER/ Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi
PROF. DR. ÖMER PEKER/ 'Kamu kuruluşlannda değişim ve gelişmeye tam anlamıyla uyulduğu söylenemez"
BÜLENT PİRLER/ Düzenleyici Reformlar ve OECD
PROF. DR. CAN TUNCAY/ Zorunlu Tasarruf Nedenleri
ILO'DAN HABERLER
BOĞAZLARLA İLGİLİ ORTAK BİLDİRİYİ TİSK DE İMZALADI
İSTATİSTİK

NOTES

TİSK Araştırması .Değişim ve Devlet .Kamu yönetiminde Yeniden Yapılanma