İşveren Cilt:37/2

Book : İşveren Cilt:37/2

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 37/2

Period : monthly

Published Date : Kasım 1998

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 6198

INDEX

5Lİ SİVİL İNİSİYATİFTEN UYARI
'Toplumun her kesimi iyi tanımlanmış hedeflere toplumsal diyalog ve dayanışma ile yönlendirilmelidir"
XX. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANIYOR
PROF. DR. ORHAN GÜVENEN/ Ülke Gelişmesinde Sivil Toplum
Kuruluşlarının Etkisi, Dünya Düzeyinde Bazı Uygulamalar ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme
PROF. DR. ERDAL TÜRKKAN/ Sivil Vizyon Oluşturma Özgürlüğü ve Ülke Kalkınmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
CENGİZ KAPTANOĞLU/ Ülke Kalkınmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
BÜLENT PİRLER/ Sivil Toplum Kuruluşlarının "Toplumsal Tutkal" Görevi ve Beşli İnisiyatif
HUKUK BÖLÜMÜ
AV. BEKİR UZUN/ 75 Yaşındaki Cumhuriyetimizin Temeli Kemalizm
1997 YILI ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ ARAŞTIRMASI (I)
"OECD'de en yüksek reel ücret artışı Türkiye'de"

NOTES

"Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi,bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde,devletin kendi faaliyetiyle bir mani vücuda getirmesi,demokrasi prensiplerinin en mühim esasıdır." K.Atatürk