Toplum ve Hekim - Sayı:54

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:54

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 1993

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6197

INDEX

TOPLUM ve HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
ÖZLÜK HAKLARI, ÖRGÜTLENME, SENDİKALAŞMA
• Pratisyen Hekimlerde Mesleki Doyum/ Berna MUSAL, Sevin ERGİN
• Hekim-Sen Bölücülük Değildir/ Utku ERSÖZLÜ
• Sendikalaşma, Hekimler, Özelleştirme: Kötü Günler Uzak Değil/ Seçicin KARA
SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIK POLİTİKALARI
• Herkese Eşit Sağlık/ Necati DEDEOĞLU
• Çalışma Süreci ve Sağlık/ Vicente NAVARRO
• Sağlık Hizmetlerine Toplum Katılımı/ Akif AKALIN
• GAP Bölgesinde Sağlık Hizmetleri Nasıl Sunulmalıdır/ Ersen İLCİN
• Sağlık Reformu Yasa Tasarları Üzerine/ Ferit KOÇOĞLU
• I. Ulusal Sağlık Konseyinden n. sine, Türkiye Sağlıkta Üçüncü Bin Yıla Nasıl Hazırlanıyor?/ Genel Sağlık İş Sendikası Yönetim Kurulu
• Sağlık Reformu ve SSK Sağlık Hizmetleri/ H. Avni YAZICI
• Türkiye'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği/ Engin TONGUÇ
• Sağlıklı Kentler Projesi/ İlker BELEK
• Ulusal Sağlık Politikası/ Necati DEDEOĞLU
• Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde İsveç Örneği/ Gazanfer AKSAKOĞLU
• Hastanelerde Kalite Kontrolü/ Korkut ERSOY
• Sağlık Ekonomisi (DSÖ Raporu/1987)
İNSAN HAKLARI, ETİK
• Bir Sempozyumun Ardından/ Şahika YÜKSEL, Ata SOYER
• Bekaret Muayenesi Üzerine/ Selma GÜNGÖR
• Hekimin Örgüt Üyesini Tedavi Etmesinin Hukuksal Çerçevesi/ Sezgin TANRMULU
TRAFİK
• Trafik Raporu
PORTRE
• Bir Sağlık Bakanı Portresi Dr. Rıza Nur/ Tolga ERSOY
SİGARA
• "Revizyonizm" ve Sigara/ Yaman ÖRS
MEKTUP
• Nusret Hoca'ya Mektup/ Nazan BİLGEL