Toplum ve Hekim - Cilt:11/71

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:11/71

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 11/71

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 1996

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6195

INDEX

Toplum Hekim Yayın Kurulu'ndan
SAĞLIK HİZMETLERİ-SAĞUK ÖRGÜTLENMESİ-SAĞLIK POLİTİKALARI
• Ankara Metropolitan Alanda Sağlık Bakım Hizmetlerinin Potansiyel ve Gerçekleşen Kullanılabilirliği/ Sıdıka KAYA
• Yeşil Kart Alan Kişilerin Bazı Özellikleri ve Yeşil Kart Kullanımı/ Işıl MARAL, Sefer AYÇAN, Ayşegül SARAÇ, M. Ali BUMİN
• Türkiye'de Bağışıklama Hizmetleri/ İlker BELEK
• Diyarbakır'da Ulusal Aşı Günleri/ Hasan ERGÜN
• Polio Aşı Kampanyasının Düşündürdükleri: Kampanyalar Sağlık Sorunlarına Bir Çözüm mü, Yoksa Tehdit
mi?/ Mehtap TATAR
• Türkiye'de Kentlerde Sağlık Sorunları/ Necati DEDEOĞLU
•Kent Sağlık Ocağı/ Gazanfer AKSAKOĞLU
• Parti Programlarında "Sağlık" Konusu II (1923'den Günümüze)/ Tolga ERSOY
• Sağlık Sektörü ve Kamuya Yararlı Kuruluşlar/ M. Hulki UZ
•İngiltere'de Sağlık Sistemi İle İlgili Farklı Bir Değerlendirme/ Fatih ÖZCAN
EĞİTİM
• İl Sağlık Müdürleri ve Müdür Yardımcılarının Nitelikleri ve Yönetim Eğitimi İhtiyaçları/ Sabri ÖNCEL, Tuba AKSU, Sabahat TEZCAN
• Hekim Adaylarının Sürekli Eğitimlerine Yeni Bir Yaklaşım/ Muhsin HESAPCIOĞLU, Levent DENİZ
ÖRGÜTLENME-HEKİM SORUNLARI-TTB
•TTB ve Seçimler/ TTB Merkez Konseyi
•7. Beş Yıllık Kalkınma Planının Hekimlerle İlgili Bölümleri
ETİK-İNSAN HAKLARI
•Uzun Süren Açlıklarda Karşılaşılan Sorunlar ve Tedavileri/ Mehmet TUNCA
• E tik ve Hukuk Arasındaki İlişkiler Üzerine Çalışma Metni/ Çeviri: Pınar OKYAY
SAYILARIN DİLİ: Gelir Dağılımı