Toplum ve Hekim - Cilt:9/63

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:9/63

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/63

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 1994

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6194

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ
• Sağlık Yerel Yönetimlere Devredilebilir mi?/ Rayihan PALA
• Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Özel Hasta Bakımı/ TTB Merkez Konseyi
• Sağlıkta Eşitlik/ Yusuf ÇELİK
• TTB ve Sağlık Politikasında Stratejiler/ İlker BELEK
• Yarının Hekimi/ Caner FİDANER
• Sağlık Ocaklarından Beklenen Sağlık Hizmetleri ve Bu Hizmetlerin Sunumunu Etkileyen Etmenler/ Kayıhan PALA
• Kentlerde Sağlık Örgütlenmesi (Halk Sağlığı Kongresi Grup Raporu)
TIP EĞİTİMİ
• Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Aile Hekimliği Disiplinin Yeri ve Önemi/ Can KAYABAL
• Temel Tıp Bilimlerinde Yüksek Lisans ve Doktora ile Tıpta Uzmanlık Eğitimlerinin Karşılaştırılması / Cemil ÖZCAN
• Eğitim ve Sağlık : Kuramsal ve Uygulamalı Temellerine Bir Bakış/ Erkan PEHLİVAN
ÇEVRE
• Sigara: Devlet Politikaları Kullanımı Etkileyebilir mi?/ Mehtap TATAR
• Çevre ve Sağlık/ C. YÜCESOY, S.C. NUMANOĞLU, B. ŞAHİN, A. DEMİRCAN
• Çevresel Etki Değerlendirmesi/ H. Hüseyin POLAT, Erol ŞANLI
İNSAN HAKLARI, ETİK
• Reklam ve Hekimlik/ M. Emin DİNÇÇAĞ
• Savaş ve Hekimlik Olmaz, Ya Savaş Ya Hekimlik:
Hekimliğin Ön Koşulu "Barış"tır (TTB Merkez Konseyi)
• Türkiye'den Hekim Çizgileri-2/ A. Tolga ERSOY
PORTRE
• 1993 Üniversitesi Reformu Kuşağından Bir Büyük Hekim: Prof. Dr. Nusret H. FİŞEK (1914-1990)/ Cemil UĞURLU
DİĞER
• Otopsiler Morti Docentus Vivi: (Ölüler Yaşayanlara Öğretir)/ Alp USUBÜTÜN
• Kaza Üzerine Bir Deneme/ Cem TURAMAN
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN