Toplum ve Hekim - Sayı:51

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:51

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : Eylül 1992

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6193

INDEX

TOPLUM ve HEKİM
YAZI KURULU'NDAN
ÖZLÜK HAKLARI, SENDİKALAŞMA, ÖRGÜTLENME
• "TTB 40. Kongre Raporu'ndan" 1990-1992 Değerlendirmesi
• Türk Tabipleri Birliği 40. Büyük Kongresi Üzerine/ Özen Aşut
• Tıp Doktorları - Engellenme ve Agresyon Haldun Soygür, Gülhan Coşar, Bülent Çeliker, Numan Ermutlu
• 1992'de Tabip Odalarında Sendikal Perspektif/ Mehmet Yalçın
SAĞLIK HİZMETLERİ, HALK SAĞLIĞI
• "Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı" Hakkındaki Görüşlerimiz/ Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu
• Sağlık Hizmetlerinin Sunulması ve Hizmetten Yararlanmada Değişimler/ Erdal Beşer
• SSK Sağlık Hizmetleri Tartışması/ Şükrü Güner
• Sağlık Kongresi Hastane Yönetimi Raporu Üzerine/ Celal Mestçioğlu
• Dr. Nusret H. Fişek: Bizim de Hocamızdı/ Mümtaz Peker
Türkiye'de Sağlık'ta Alternatifler Tartışmalarına Bir Katkı: "Sınıfsız Toplum Yolunda Türkiye İçin Sağlık Tezi"/ Ata Soyer
Primary Çare And Health (Temel Bakım ve Sağlık)/ Erhan Eser
EĞİTİM
• Psikiyatride Diyagnozun Anlamı/ Ali Babaoğlu
• Sağlık Bilimleri Açısından Nedensellik/ Osman Hayran
ETİK, İNSAN HAKLARI
• Hymen'in Değeri ve Paradokslar/ Güner Gedik
• Arjantin'de "Kaybolan" İnsan Kalıntılarının Araştırılması/ Bülent Savran
• İnsan Üstünde Deney ve Aydınlatılmış Onam/ Nermin Ersoy
İŞÇİ SAĞLIĞI, ÇEVRE SAĞLIĞI
• Endüstri Psikolojisi Bağlamında Ruh Sağlığı ve "Yeni" Endüstriyel İlişki Biçimleri/ İlhan Belek, Erhan Nalçacı
• Trafik Kazalarında İyiye Doğru mu?/ Hikmet Gürbüz