Toplum ve Hekim - Sayı:58

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:58

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 1993

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6191

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
DOSYA : YEREL YÖNETİMLER VE SAĞLIK
• Yerel Yönetimler ve Sağlık/ Ata SOYER, İlker BELEK, Nuray YEŞİLDAL
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan sağlık hizmetleri/ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Bşk.
• İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri/ İzmir Büyükşehir Belediyesi
• Çağdaş Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri/ Cahit GÜRSES
• Foça Belediyesi ve Sağlık Hizmetleri/ Nihat DİRİM
• Dikili Belediyesi'nde Sağlık Hizmetleri/ Osman ÖZGÜVEN
• Belediyeler ve Sağlık Hizmetleri/ Mustafa SÜLKÜ
• Yerel Yönetimlerin Sağlık ve Çevre ile İlgili Etkinliklerinden Örnekler/ Nuray YEŞİLDAL
• Yerel Yönetimler ve Sağlık Hizmetleri/ Mehmet KUŞÇU
• Sağlık Hizmetlerinin Sunumu: "Yerel Yönetimler" mi?
"Merkezi Yönetimler" mi?/ Bülent KILIÇ
• Kentlerde Birincil Sağlık Örgütlenmesi/ Reyhan UÇKU, Berna MUSAL, Gazanfer AKSAKOĞLU
• Yerel Yönetimlere Bakış
Mamak Yerel İnisiyatifi
• Uluslararası Düzlemde Oluşturulan Yeni Bir Öyküden Fiili Gerçeklik Durumuna.. "Sağlık Kentler Projesi"nden
"Kent Hareketi"ne doğru
• Sosyalist Bir Yerel İnisiyatifi Sağlık Programı Üzerine Notlar/ İlker BELEK
• Sağlık Hizmetlerinin Demokratik "Desantralizasyonu" 4 Latin Amerika Ülkesi Deneyiminden Dersler/ Ata SOYER
ÖZLÜK HAKLARI, ÖRGÜTLENME, SENDİKALAŞMA
• İsveç'te Sağlık İşgücü/ Gazanfer AKSAKOĞLU
• Ankara Merkezinde Çalışan Hekimlerin Genel Sağlık Sorunlarına Bakış/ Bilal BAKIR, Aytül KASAPOĞLU, Levent ERDEM
SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIK POLİTİKALARI
• Sosyal Sigortalar Kurumu ve İşyeri Hekimliği/ Engin TONGUÇ
• Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Özelleştirme Çalışma Grubu Raporu/ TTB Halk Sağlığı Kolu
• Meslek Kuruluşları, Demokratik Kitle Örgütlerin ve Medyanın Halk Sağlığı Alanındaki İşlevleri Çalışma Grubu Raporu/ TTB Halk Sağlığı Kolu
• Acil Servislere Başvuran Hastaların Retrospektif Analizi ve Acil Servislere Yoğun Başvuruların Nedenleri/ Dilek GÜLDAL, Semih SEMİN
• Birincil Sağlık Bakımı ve Hospitalizasyon: Kaliforniya ve Küba/ Milton I. ROEMER (Çeviren: Bülent KILIÇ)
• Amerikalılar'ın Kendi Sağlık Sistemleriyle İlgili Görüşleri Sağlık Politikaları
İNSAN HAKLARI
• Arjantin'de İnsan Hakları/ Lucila EDELMA, Diana R. WARDON, Dario LAGOS
İLAÇ
• Kapitalizmde Yaşama Deneyimi Olarak: İlaç Sanayii-II/ Özen GÜVENİR
ÇEVRE SAĞLIĞI
• Mamak Eski Çöplük Alanı İle İlgili Rapor/ TTB Halk Sağlığı Kolu
DERGİLERDEN
DİZİN