Toplum ve Hekim - Cilt:9/61

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:9/61

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/61

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 1994

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6190

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
DOSYA: SENDİKALAŞMA DOSYASINI AÇARKEN
• Sendikal Birlik, Dayanışma ve Sorumluluk/ Yücel ÖZKÖK
• Sendikal Demokrasi/ İlyas KÖSTEKLİ
• Sendikalar, İktisada Hasiplik ve Kamu Alanı/ Ertuğrul BAŞER
• Sınıf ve Siyaset: Sınıf Sendikacılığı/ Tülin ONGEN
• İşçi Sınıfı Hareketinin Siyasallaşma/ Eğilimleri
Mehmet BEŞELİ
• ILO İlkeleri Açısından Türkiye'de Grev Hakkı/ Yıldırım KOÇ
• Avrupa'da Sendikal Eğilimler/ M. Şehmus GÜZEL
• Fransa İşçi Sınıfı ve Öğrencilerinden Örnek/ M. Şehmus GÜZEL
• Yasa Tasarısındaki Toplu Pazarlık Düzeni Üzerine Düşünceler/ Mesut GÜLMEZ
• Türk Hekimlerinin Mesleki Prestijlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım/ Dilek CÎNDOĞLU
• Çeşitli Ülkelerde Sağlık Çalışanlarının Örgütlenmesi / Sendikalaşması: "Tarz"lar, Haklar, Uygulamalar/ Ata SOYER
• Sendikalaşma ve TTB/ Kayman PALA
• Sağlık İşkolu'nda Sendika Genel Sağlık - İş Sendikası
• Kitle ve Sınıf Sendikacılığı ve Tüm Sağlık Sen/
Kemal YİLMAZ
• Hekimlerin Sendikalaşmasında Yeni Bir Yol/ Reha Çetin YURDAER
• Hekimler, TTB ve Sendikalaşma/ Ertuğrul Lütfü ERDEM
• Kamu Çalışanları ve Sendikalaşma/ Mustafa ULUSOY
• Neden Sendikalaşamıyoruz?/ Selim BOZKURT
• Ve Demokrasi, Ve Örgütlenme, Ve Hekimleri/ Kadir DADAN
• Sendikalaşma ve Sendikal Hareket/ M. Şeref ÇİNPOLAT
• İlk Sözler ve İlk Çağrı/ Kâzım ARAŞ
• Sendikacılık ve Hekimler/ Cahit TALAŞ
• Türk Tabipleri Birliği ve Sendikalar/ Esat EĞİLMEZ
ETİK
• Etik Kurul(lar) ve Tıbbi Etkinlik/ M. Celal MESTÇİOĞLU
SAĞLIK POLİTİKALARI, SAĞLIK HİZMETLERİ
• Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Geliştirilmesi/ G. AKSAKOĞLU, B. MUSAL, R. UÇKU
• Gölbaşı İlçesinde Çırak Olarak Çalışan Gençlerin Çalışma Şartları İle İlgili Bir Araştırma/ Safer AYÇAN, Hülya ALTINYOLLAR, Çiğdem BUMİN
• Mortalitede Eğilimler ve Eşitsizlikler/ Tapani VALKONEN (Çev. Nuray YEŞİLDAL)
• Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımı ve Uygulamalarına Teorik Bir Bakış/ Gazanfer AKSAKOĞLU
SAYILARIN DİLİ
DERGİLERDEN