Toplum ve Hekim - Cilt:10/66

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:10/66

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 10/66

Period : bimonthly

Published Date : Mart 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6189

INDEX

Toplum Hekim Yayın Kurulu'ndan
Dosya : BİLİM VE TEKNOLOJİ
• Bilim ve Teknoloji Dosyası'na "Başlarken"/ Eriş BİLALOĞLU
• Eşitlikten Hakkaniyete/ Raşit KAYA
• Türk Bilim ve Teknoloji Politikası 1993-2003 TÜBİTAK
• Tıbbi Teknoloji Üzerine Genel Bir Değerlendirme/ Semih ŞEMİN-Zuhal AMATO
• Toplum Sağlığı Açısından Tıbbi Görüntüleme Cihazlarına Genel Bakış/ Semih ŞEMİN-Zuhal AMATO
• Özel Muayanehanelerde Ultrasonografi Cihazı Kullanımı/ Semih ŞEMİN-Zuhal AMATO
• Sağlık Hizmetlerinden Artan Dışa Bağımlılık; Tıbbi İthalatın İhracatın Son Dönemlerdeki Gelişimi/ Semih SEMİN
• Sağlık Alanında Uygun Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Değerlendirmesi/ Füsun SAYEK
• Sosyal Bilimler, Sağlık ve Tıp Bilimi/ Osman HAYRAN
ETİK
• Sağlık Eğitiminde Etik Kodlar/ Erdem AYDIN-Nermin ERSOY
SAĞLIK POLİTİKALARI-SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ
• İlçe Sağlık MüdürlüKieri Kurulmalıdır/ Caner FİDANER
• Sosyal Sigortalar Kuruaau Sağlık Hizmetlerinin
Bazı Ülke Sağlık Verileriyle Karşılaştırılması/ Şükrü GÜNER
• Yataklı Tedavi Kurumlarının Bazı Hizmetler Yönünden İl Bazında Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma/ Besim ŞEREF
• Antalya'da Gecekondu Bölgeleri ve Sağlık Sorunları/ Mehmet AKTEKİN-Necati DEDEOĞLU
• Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri Raporu/ Dilek ÖZTAŞ
• Halk Sağlığının Vardığı Yeni Aşama/ Caner FİDANER
• Sağlık Sektöründe Kaynak Tahsisinde Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türk Sağlık Sektörü İçin Geçerliliği Üzerine Düşünceler/ Fahrettin TATAR
• Sağlık Bakım Hizmetlerinin Kullanılabilirliği/ Sıdıka KAYA
• Mülkiyet Yapısı ve Örgütsel Performans/ Korkut ERSOY-Şahin KAVUNCUBAŞI
• Desantralizasyon ve Temel Sağlık Hizmetleri: Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Bazı Olumsuz Bağlantılar/ Charles COLLİNS-Andrevv GREEN/ (Çeviri: İlker BELEK)
DERGİLERDEN