Toplum ve Hekim - Cilt:10/67

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:10/67

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 10/67

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 1995

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6188

INDEX

Toplum Hekim Yayın Kurulu'ndan
Dosya: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ
• Birinci Basamak Yağmasından Arta Kalanlar: Pek Az 224; Birkaç Yüz Aile Hekimi; Ama Daha Çok Da Kötü Yönetim/ İlker BELEK
• Temel Sağlık Hizmetleri; Politik ve İdeolojik
Bir Yaklaşım/ Mehtap TATAR
• Sağlık Bakanlığı'nda Ürkütücü Gelişmeler (ya da: Ürperten Gerilemeler)/ Gazanfer AKSAKOĞLU
• Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Durum/ İlker BELEK - Hülya ERMİŞ
• SSK Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri ve
İşyeri Hekimliği/ Suat KAPTANER
• İşyeri Hekimliği Birinci Basamak Hekimliğidir/ Ekrem KUTBAY, Muzaffer ESKİOCAK, Ersin YARIŞ
• Temel Sağlık Hizmetleri Yaklaşımının Vazgeçilmez Öğesi: Toplum Katılımı/ Mehtap TATAR
• Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi Açısından Eğitim ve Araştırma Bölgeleri/ Zafer ÖZTEK
• Avrupa Ülkelerinde Birinci Basamak Sağlık Örgütlenmesinin Kimi Özellikleri/ VVİenke G. W. BOERMA
(Çeviri: İlker BELEK)
• Ayrı Bir Tıp Disiplini Olarak Genel Pratisyenlik Kurumsallaşma - Mesleki Eğitim - Uygulama
TTB Pratisyen Hekimler Kolu• Birinci Basamak ve Aile Hekimliği/ TTB Raporu
• Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Pratisyen Hekiminin Yeri ve Sorunları/ Gülseren AĞRIDAĞ
• Çağdaş Bir Uzmanlık: Genel Pratisyenlik ya da
Aile Hekimliği/ Dilek GÜLDAL
• Aile Hekimliği Konusunda Yanıt Arayan Sorular/ Çağrı KALAÇA
SAĞLIK POLİTİKALARI - SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ
• Devlet ve Sağlık/ Caner FİDANER
• Yabancı Hekim Sorunu: Aykırı Bir Bakış/ Caner FİDANER
• Sağlıklı Kentler Hareketi Üzerine/ Pınar OKYAY, Türkan GÜNAY
• Bilgisayarlı Tomografi Cihazının Sayısal Durumunun İncelenmesi/ Semih SEMİN, Zuhal AMATO
• Tabip Birlikleri ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Forumu/ Özen AŞUT
• İşyeri Hekimliği Sertifika Uygulamaları/ Şükrü GÜNER
• Türkiye'de Sağlıkta Özelleştirme/ Ato SOYER
• Sağlık Hizmetleri Verimli ve Aynı Zamanda Eşit Olarak Verilebilir mi?/ M. Hulki UZ
• SAYILARIN DİLİ
• DERGİLERDEN