Toplum ve Hekim - Cilt:9/59

Book : Toplum ve Hekim - Cilt:9/59

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Skin : 9/59

Period : bimonthly

Published Date : Ocak 1994

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 6184

INDEX

Toplum ve Hekim Yayın Kurulu'ndan
DOSYA: TIP EĞİTİMİ
• Tıp Eğitimi
Erhan Nalçacı, Hamza Onuroğullan
• Eğitimin Tarihsel ve Toplumsal Gelişimi
Onur Hamzaoğlu
• Eğitimde Çoğulculuk Kavramı
Muhsin Yılmaz
• Tıp Eğitiminin Eleştirisi ve Yeni Tıp
Eğitimi Çalışmalarında Yöntem Sorunu
Erhan Nalçacı
• Tıp Eğitiminde Yöntem Tartışmaları
Feride Saçakhoğlu
• Aktif Tıp Eğitimi
İlgi Semin
• Tıp Eğiticilerinin Pedagojik Eğitimi
Emine Demirel
• Türkiye'de Tıp Eğitimine İlişkin Temel
Sorunlar ve Çözüm Stratejileri
Derman Boztok
• Sağlık Eğitim Araştırma Bölgeleri
Nevzat Eren
• Tıp ve Halk
Server Tanilli
• Tıp Eğitimi Üzerine Çalışan Amatör
Bir Topluluk: Aktif Eğitim Grubu
Dilaver Kaya, M. Sıla Aydın ,
• Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
Tıp Eğitimi
Gökmen Ercan
• T.T.B. ve Temel Tıp Eğitimi
Türk MSIC
• 1992-1993 Öğrenim Yılı İntern Doktorlarında Beck Depresyon
Envanterine Göre Depresyon Prevalansı
Bülent N. Tayşi^Eırat Azizoğlu,
Sibel Perçinel, Hasan Salad Hasan
• Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
Aktif Tıp Eğitimine Zemin Araştırması
Coşkun Ulusal, Ahmet Topuzoğlu,
Keriman Uçar, Serpil Yaylacı, Gazanfer Aksakoğlu
• Tıp Eğitimi ve Türk Tabipleri Birliği "Tüm Sürece Katkı ve Müdahale"
TTB Sürekli Tıp Eğitimi Kolu
• Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Yönergesi
ÖZLÜK HAKLARI, ÖRGÜTLENME, SENDİKALAŞMA
• Hekimlerde Ruhsal Belirti Dağılımı
Üzerine Bir Çalışma
R. Önen, C. Kaptanoğlu, G. Aksaray, N. Dilbaz, G. Seber, D. Tekin
SAĞLIK HİZMETLERİ, SAĞLIK POLİTİKALARI
• Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik
Sema Pişkinsüt
• AİDS Epidemiyolojisi ve Korunma
Erdal Beşer
• DALY Kayıpları
ÇEVRE SAĞLIĞI
• Çernobil Olayı,
Türkiye ve Bilimsel Gerçekler
Sabahat Tezcan
• Sağlıklı Çevre İçin Sektörler Arası İşbirliği
Çalışma Grubu Raporu
TTB Halk Sağlığı Kolu
• Avrupa'da Sağlık Sürveyansı: Çernobil Kazası
ve "Eurocat"ten Çıkartılması Gereken Dersler. 94 H.Dolk, M.F.Lechat (Çeviren: Dr.Bülent Kılıç
İLAÇ
• Akılcı İlaç Kullanımı Çalışma Grubu Raporu TTB Halk Sağlığı Kolu
İNSAN HAKLARI
• Faşizmin Sürekliliğinde,
Türkiye'de Hekim Çizgileri
Tolga Ersoy