Sağlık Finasmanı Politika Seçenekleri Çalışması (Nihai Rapor-Özet)

Book : Sağlık Finasmanı Politika Seçenekleri Çalışması (Nihai Rapor-Özet)

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Türkiye

Published Date : Mart 1996

Publisher : Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu

Document Type : Report

Book No : 6166

INDEX

BÖLÜM I - GENEL BİLGİ
Giriş
Sonuçlar
BÖLÜM 2 - MEVCUT DURUM (STATÜKO) MODELİ
Harcamalar
Finansman
Maliyetlerin Dağılımı
BÖLÜM 3 - GENEL SİGORTANIN ETKİLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ
Hastane Başvuruları ve Kullanımı
Tıbbi Hizmetler
İlaçlar
Bütün Hizmetler
BÖLÜM 4 - POLİTİKA SEÇENEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Harmonizasyon
Katkı Payları
Genişletilmiş Özel Sigorta
İdari Değişiklikler
BÖLÜM 5 - FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN MODELİ
Harcamalar
Finansman
Beveridge (Vergi Finansmanlı) Sistemi
Sosyal Sigorta (Bismarkçı) Sistem
Genel Sağlık Sigortası Önerisi (SFK)
Alternatif Dağılım
BÖLÜM 6 - TERCİH EDİLEN SEÇENEKLER
İdeal bir Sistem
Bir Geçiş Senaryosu
Örgütsel Düzenlemeler ve Kapasite
TABLO 1 HİZMET BAZINDA SAĞLIK HARCAMALARI PROJEKSİYONU:
1992'DEN 2005'E KADAR
TABLO 2 SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA BULUNANLAR
TABLO 3 MEVCUT DURUM: FİNANSMANIN BİLEŞİMİ
TABLO 4 MEVCUT DURUM: HİZMETLERE VE SİGORTA KAPSAMINA GÖRE FONLARIN KAYNAĞI 1992
TABLO 5 KİŞİ BAŞINA SİGORTA KAPSAMINA GÖRE TAM MALİYET HARCAMASI, 1992
TABLO 6 SGK GELİRİ VE KİŞİ BAŞINA HARCAMA
TABLO 7 GENEL SİGORTA MODELİ (SAĞLIK FİNANSMAN KURUMU) 1996 HARCAMALARI
TABLO 8 ALTERNATİF FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI TÜRKİYE 1996
TABLO 9 FONLARIN KAYNAĞI VE SİGORTA KAPSAMINA GÖRE ÖNGÖRÜLEN SAĞLIK HARCAMASI
TABLO 10 ALTERNATİF GENEL SAĞLIK SİGORTASI (SAĞLIK FİNANSMAN KURUMU) MALİYETLENDİRMESİNİN TÜRETİLMESİ
ŞEKİL 1 KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMALARI PROJEKSİYONU
ŞEKİL 2 GSMH'NİN YÜZDESİ OLARAK PLANLANAN SAĞLIK HARCAMALARI
ŞEKİL 3 KIŞI BAŞINA S6K GELİRİ VE HARCAMASI
ŞEKİL 4 FONLARIN KAYNAĞINA GÖRE TOPLAM SAĞLIK
HARCAMASI
ŞEKİL 5 SİGORTA KAPSAMI VE GELİRE GÖRE NÜFUS 1992
ŞEKİL 6 SİGORTA KAPSAMI VE GELİRE GÖRE BÜTÜN SAĞLIK
HARCAMALARI, 1992
ŞEKİL 7 KİŞİ BAŞINA KAMU FİNANSMANI (1992)
ŞEKİL 8 YILLIK EŞDEĞER GELİRE GÖRE TAHMİNİ HASTANE
KABUL ORANLARI
ŞEKİL 9 MEVCUT DURUM VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE HARCAMALAR 1996
ŞEKİL 10 MEVCUT DURUM VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÇERÇEVESİNDE KİŞİ BAŞINA SAĞLIK HARCAMALARI 1996
ŞEKİL 11 ALTERNATİF FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FONLARIN KAYNAĞI - TÜRKİYE 1996

NOTES

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü için Health Insuarance Commision of Ausralia (Avustralya Sağlık Sigortası Komisyonu)tarafından hazırlanmıştır.