Allerjiler

Book : Allerjiler

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 975-8371-15-0

Published Date : Mart 2001

Publisher : İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6100

INDEX

Birinci Bölüm: Genel Bilgiler ve Bronş Astımı
Allerji Tanımı ve İmmünopatogenezi
Prof. Dr. Bilun Geınicioğlu
Bronş Astımında Yakınmalar, Klinik ve Laboratuar Tanı İlkeleri
Doç. Dr. Tunçalp Demir
Astım Atağında Tedavi
Doç. Dr. Bülent Tutluoğlu
Stabil Dönemde Astım Tedavisi
Prof. Dr. Birsen Mutlu
İkinci Bölüm: Hışıltılı (Wheezy) Çocuk
Allerji ve Allerjik Çocuğa Yaklaşım
Prof. Dr. Necla Akçakaya
Hışıltılı (Wheezy) Çocukta Klinik Belirtiler ve Tanı
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Hışıltılı (VVheezy) Çocukta Etyoloji, Tanı, Ayırıcı Tanı ve Yardımcı Laboratuar Yöntemleri
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş
Hışıltılı (VVheezy) Çocukta Tedavi
Prof. Dr. Necla Akçakaya
Üçüncü Bölüm: Dermatolojide Allerjik Hastalıklar
Ürtîker ve Seboreik Dermatit
Prof. Dr. Ertuğrul H. Aydemir
Kontakt Dermatit, Dishidrotik Ekzema ve Atopik Ekzema »
Prof. Dr. Oya Oğuz
Dördüncü Bölüm: Allerjik Rinit
Allerjik Binitte Tanı
Doç. Dr. Nesil Keleş
Allerjik Binitte Tedavi
Prof. Dr. Nazım Korkut

NOTES

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimiEtkinlikleri Sempozyumu Dizisi No:24 Editörler:Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım,Prof.Dr. Necla Akçakaya, Prof.Dr. Ertuğrul H.Aydemir, Prof.Dr. Ferhan Öz 11 yazar katılımıyla.