Türkiye Halk Bankası Tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İle Esnaf ve Sanatkarlara Sunulan Krediler ve Danışmanlık - Eğitim Hizmetleri

Book : Türkiye Halk Bankası Tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İle Esnaf ve Sanatkarlara Sunulan Krediler ve Danışmanlık - Eğitim Hizmetleri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 975-7914-04-5

Published Date : 1994

Publisher : Türkiye Esnaf-Sanatkar ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü (TES-AR)

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 6098

INDEX

Önsöz/ H. Ufuk Söylemez - Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü
Önsöz/ İrfan Yazman
1. Giriş
2. Halkbank'ın Sunduğu Krediler
2.1 Kooperatif Kredileri
2.1.1 Iskonto Kredisi
2.1.2 İşletme Kredisi
2.1.3 Tesis Kredisi
2.1.4 Şoför Araç Edindirme Kredisi
2.1.5 Şoför Esnafına Bakım-Onarım Kredisi
2.1.6 Modernizasyon ve Tevsi Kredisi
2.1.7 İşyeri Açma Kredisi
2.1.8 Destek Kredisi
2.2 Sanayi Kredileri
2.2.1 Küçük Ölçekli Sanayi Kredisi
2.2.2 Orta Ölçekli Sanayi Kredisi
2.2.3 Büyük Ölçekli Sanayi Kredisi
2.2.4 Serbest Meslek Kredisi
2.2.5 Turizm Kredisi
2.2.6 Taşıyıcı Kredisi
2.2.7 Eximbank KOBİ İhracat Kredisi
2.2.8 Genç Girişimci Kredisi
2.2.9 Ev Kadını Kredisi
2.2.10 Özürlü Girişimci Kredisi
2.2.11 Askerden Geç Terhis Edilenlere Kredi
2.2.12 Şehit Dul ve Yetimleri Kredisi
2.2.13 Malûl Gazilerimize Destek Kredisi
2.2.14 Mesleki Okul Mezunlarını Çalıştıranlara Kredi
2.2.15 Özürlü Çalıştırma Kredisi
2.3 Ticari Krediler
2.3.1 Borçlu Cari Hesap Kredisi
2.3.2 Senet Karşılığı Avans Kredisi
2.3.3 Spot Kredisi
2.3.4 Küçük İşletmeci Kredisi
2.3.5 İskonto-İştira Kredisi
2.3.6 Sair İskonto-İştira Kredisi
2.3.7 Teminat Mektubu Kredisi
2.3.8 Kısa Vadeli Senet Reeskont Kredisi
2.4 Dış Ticaret Kredileri
2.4.1 Döviz Kredisi
2.4.2 Prefinansman Kredisi
2.4.3 İhracat Kredisi
2.4.4 İthalat Kredisi
2.4.5 Eximbank Hedef Pazar Kredisi
2.4.6 Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi
2.5 Bireysel Krediler
2.5.1 Tüketici Kredisi
2.5.2 Konut Yardım Kredisi
2.5.3 Araç Kredisi
2.5.4 Mavikart Kredisi
2.5.5 Kredi Kartları
2.5.6 Şoför Araç Edindirme Kredisi
2.5.7 Özürlü İhtiyaç Kredisi 2.6 Fon Kredileri
2.6.1 Yurtdışı Kaynaklı Fon Kredileri
2.6.1.1 KSF-1 Özel Kredi Fonu
2.6.1.2 KSF-1 Çevre Koruma Fonu
2.6.1.3 KFW Teşvik Fonu
2.6.1.4 Sanayileşme Fonu
2.6.1.5 II. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Projesi
2.6.1.6 Tarımsal Sanayi Projesi Dünya Bankası Fonu
2.6.2 Yurtiçi Kaynaklı Fon Kredileri
2.6.2.1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kaynaklı Fon Kredileri
2.6.2.1.1 Küçük Sanayi Siteleri Fonu
2.6.2.1.2 Organize Sanayi Bölgeleri Fonu
2.6.2.1.3 Sanayi ve Küçük Sanat Kooperatifleri Yatırım - İşletme Kredisi
2.6.2.2 Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu Kapsamındaki Teşvik Belgesiz Yatırımlara Kullandırılan Krediler (Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik)
2.6.2.2.1 Organize Sanayi Bölgelerindeki Tamamlanamamış Yatırımları Tamamlama Kredisi
2.6.2.2.2 İzmir'de Mevcut Deri İşleme Tesislerinin Menemen Deri Organize Sanayi Bölgesine Taşınmaları İçin Gerekli Kredi İhtiyacı
2.6.2.2.3 İstanbul - Tuzla Organize Sanayi Bölgesine Taşınan Yatırımcılara Verilecek Kredi
2.6.2.2.4 Bazı Sanatların ye Sanatçıların Teşviki İçin Kredi
2.6.2.3 Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu Kapsamındaki Teşvik Belgesiz Yatırımlara Kullandırılan Fon Kaynaklı Krediler (Küçük ve Orta Boy İşletmelere Yönelik)
2.6.2.3.1 Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Yarım Kalmış Yatırımları Tamamlama Kredisi
2.6.2.3.2 Kadın Girişimciliği ve Ev Ekonomisinin Özendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımların Kredisi
2.6.2.3.3 Küçük ve Orta Boy Tekstil İşletmelerinin Teknoloji Yenilemeye Yönelik Yatırımlarının Kredi İhtiyacı
2.6.2.3.4 Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Makine ve Teçhizat Alımları İçin Gerekli Kredi
2.6.2.3.5 Karadeniz Bölgesindeki Silah Üreticilerinin Makine ve Teçhizat Alımları İçin Gerekli Kredi
3. Türkiye Halk Bankası'nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Sunduğu Danışmanlık -Eğitim Hizmetleri
3.1 Türk-Alman Teknik Danışmanlık Projesi
3.2 KSF-1 Danışmanlık - Eğitim Programı
4. Kredi Garanti Fonu 4.1 Garanti Şartları
TES-AR Yayınları

NOTES

Türkiye Esnaf - Sanatkar ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü (TES-AR) ve Türkiye Halk Bankası ortak yayını.