TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 24-25

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 24-25

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Ekim 1977

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6096

INDEX

TOB nöbeti TOPLUM ve HEKİM'e devrediyor
Ankara Tabip Odasının son zamlar, «Akut Bağırsak Enfeksiyonu» ile ilgili basın açıklamaları
Ankara Tabip Odası Hastane Toplantıları Düzenledi
İşçi Sağlığı, İnsan Hakları Beyannamesi ve Anayasanın Bu Konuyla İlgili Hükümleri/ Ankara Tabip Odası İsçi Sağlığı Bürosu
İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Tanım ve tikeler/ A.T.O. İ.S.B
10. Yüzyılda Avrupada İşçi Sağlığı/ A.T.O. L&B
Ergonomi ve İnsan Faktörleri Mühendisliği/ A.T.A. İ.S.B
Meslek Hastalıktarı/ A.T.O. İ.S.B
İş Kazaları/ A.T.O. Î.S.B
İşyeri Dışında tşçi ve Ailesinin Sağlık Sorunları/ A.T.O. Î.S.B
İşyeri Çevre ve Çalışma Koşulları/ A.T.O. İ.S.B
SSCB'de Geçmişte İşçi Sağlığı/ A.T.O. Î.S.B
Gecekondular ve Kolera Sanayileşme ile Alay mı Ediyorlar?/ Dr. Süleyman KAYNAK
Tıp Öğrencilerinde Uzmanlaşma Eğilimi/ Stj. Dr. Nejat AKAR, Stj. Dr. Mustafa YÜKSEL, Stj. Dr. Süleyman KAYNAK
Yeni Tıp Fakülteleri Neler Getiriyor?/ Dr. Nejat AKAR
Yine İlaç Sorunu/ TOB

NOTES

Eylül-Ekim 1977/ Sayı 24-25/ Yıl 2