TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 13-14

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 13-14

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Ekim 1976

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6091

INDEX

Haberler
Prof. Dr. Nusret FİŞEK
Dr. Turhan TEMUÇİN
Aziz NESİN
Dr. Muzaffer HACIHASANOGLU
Psikoloji ve İşkence (Psikolog Gündüz VASSAF)
Bir Bilim Adanîınm Savunması (Doç. Dr. Server TANİLLİ)
Genel Sağlık Sigortasına Hayır (Mithat GÖRKEM)
Ülkemizde Çocuk Ölümleri (Doç. Dr. Erol MAVİ)
Eşref paşa 2 No'lu Ana - Çocuk Sağlığı Merkezi Yöresinde Kreş Gereksinimini Saptama Araştırması (Çınar BATU, Gülsen SEVİM, Dr. Güzin AKSU)
Kreş Sorunu (İzmir Tabip Odası / Halk Sağlığı Bürosu Ana - Çocuk Sağlıp Ekibi)
Kentleşme, Konut ve Sağlık Üzerine (Dr. Fikret BAŞKAYA, Bilgem BUHARALI
Türkiye'de İşçi Sağlığı (Stj. Dr. Ferda ÇELENK)
Tıptaki Çoğunluk (Viladimir LYUBOVNY)
Sağlığın Değeri ve Maliyeti (Dawn LİBERİ)
Okuyucu Mektupları

NOTES

Ekim-Kasım 1976/ Sayı 13-14/ Yıl 2