TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 5

Book : TOB Ankara ve İzmir Tabip Odaları Bülteni - Sayı 5

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Şubat 1976

Publisher : Ankara Tabip Odası

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6088

INDEX

Söyleşi
Odalardan Haberler
Temsilciler Meclisi Toplantısı
Katsayı 17 Olmalıdır
Meyak Raporu
Genel Sağlık, Sigortası Konusunda Görüşler (Doç. Dr. Altan KAYAN)
Kısa Dönemli Yedek Subayların Vergi Alacakları (Cafer VAROL)
Kalkınma ve Sağlık (Prof. Dr. Rahmi DİRİCAN) Kapitalistleşme Sürecinde Hekimlik
Angarya (Dr.Bülent KAVAKLI)
Dr. İhsan ÜNLİER
Dr.Turhan TEMUÇİN
Geri Kalmış Ülkelerde Sağlık
Sosyalist Ülkelerde İşçi Sağlığı (Ank. T. Od. H. S. B.) Hizmetlerinin Örgütlenme İlkeleri (Ânk. Tab. Od. H.S.B.)
Yurt Dışına Beyin Göçü (Açık Oturum)
Yanıklar

NOTES

Ankara ve İzmir Tabip Odaları Aylık Yayın Organı.