ATOB Ankara Tabip Odası Bülteni - Sayı 1

Book : ATOB Ankara Tabip Odası Bülteni - Sayı 1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : Ankara

Period : monthly

Published Date : Ekim 1975

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6085

INDEX

Odadan Haberler
Meyak Kesintilerini İstemiyoruz
Nöbet Paraları
I. Halk Sağlığı Kurultayı Karar Özetleri Dr. Turhan Tenıuçin (Birleşsek mi?)
Dr. İhsan Ünlüer (Karikatür)
Dr. Nusret H. Fişek (Halkımıza Sağlık Hizmetlerini Nasıl Götürebiliriz?)
Bilimsel Yazı Özetleri
Araştırma/Derleme
Diyarbakır'ın Beş Sağlık Ocağındaki Trahom Prevalansı (Dr. Şeref İnalöz)
Çocuk Ölümlerinde Beslenmenin Rûlü (Dr. Ayşe Baysal)
Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşme Tipleri ve Klinik Bakımından Önemli Etkeleşmeler (Dr. Oğuz Kayaalp)
Sağlıklı ve Hastalıklı Gİngiva (J. Harold Jones, M.D.)
Akut Otitis Media ve Anjin

NOTES

Yıl 1, Sayı 1