Toplum ve Hekim - Sayı:22

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:22

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Ekim 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6082

INDEX

Söyleşi Saygı Duruşu/ Dr. Erdal ATABEK
Tam-Süre Çalışma Yasası Uygulamalarındaki Gelişmeler Konusunda Görüşler ve öneriler
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Bir Okul Sağlığı Çalışması/ Doç. Dr. Doğan BENLİ, Dr. M. Tanju TOPÇU
Sosyalizasyon ve Tam-Gün Yasaları Işığında Beslenme Sorunu/ Sevcüıan ÖZKOÇ, Yürük İYRİBOZ
İşyeri Koşullarından Kaynaklanan Telefon Santral Memurlarında Görülen Psikolojik Bozukluklar
T.T.B. izmir Tabip Odası İşçi Sağlığı fş Güvenliği Bürosu
Karabük Demir Çelik 3 Numaralı Y.üksek Fırın Revetmanında Koruyucu Hekimlik Çalışmaları/ Dr. Nafİ TAŞATAR, Dr. Mehmet ÇELEN, Psikolog Dr. Güler DİNÇEL
Tıp öğrenci Eşi Sendromu/ Çeviri İrfl Dr. Emin Sami ARISOY