Toplum ve Hekim - Sayı:21

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:21

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Eylül 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6081

INDEX

Söyleşi
Ankara Temsilciler Meclisi Toplantısı
Toplum va Hekim
SSK Müdür Yardımcısı Dr. Enflin Tonguç'un Merkez Konseyine Mektubu
Ülkemizde Sağlığa İlişkin Yasalar/ Dr. Ahmet Dilsiz, Doç. Dr. Yürük Iğriboz
Bölge Tıp Fakülteleri Sorunu/ Dr. Uğur Gönül
Dünya Besin Sorunu: Bazı Çözümler
Çeviri - Dr. Doro Kalkan
Ülkemizin Sağlık Düzeyi ve Bunu Belirleyen Kimi Göstergelerin Karşılaştırılması/ Doç. Dr. A. Hamdi Aytekln Prof. Dr. Rahmi Dİrİcan
Ocak Hekimi için Rehberlik Denemeleri II/ Dr. Servet özgür
Birincil Sağlık Hizmetinin Ozü: Yerleşim Birimine Yaklaşım ve Onu Gereksinimlerinden, Olanaklarından Haberdar Etme
Çeviri - Dr. Emin Sami Ansoy, Int. Dr. özcan Gökçe
Sovyet Buluşu Manyetofor Neditf/ Çeviri - Dr. Selçuk Alsan