Toplum ve Hekim - Sayı:18

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:18

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Haziran 1979

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6080

INDEX

Söyleşi
Sağlık Düzeyinin Belirlenmesinde
0-4 Yaş ölüm Orantısının Değeri/ Dr. Rahmi DİKİCAN,
Dr.A. Hamdi AYTEKİN, Dr. Özdemir GÜLESEN
Kapitalist Toplumda Ana Emeğinin Konumu ve Çocuk Sağlığına Et
Dr. Süleyman KAYNAK, Dr. Nejat AKAR
Türkiye'de Ana-Çocuk Sağlığı/ Dr. Erol SEZER
Alma-Ata Bildirisi
Ankara Tabip Odası Çeviri Bürosu
Sağlık Örgütlenmesi ve Tıp Eğitimi Modelleri/ Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU
Yeni Bir Emperyalizm Türü/ Dr. Halim DİNÇ
Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Sağlık Planlaması III/ Dr. Nevzat EREN
TOK'nca Yayınlanan «Hekimlik Terimleri Kılavuzu» ile «Fiziksel Kîmya Terimleri Sözlüğü» Üzerinde Eleştiriler, Öneriler Denemesi/ Stj. Dr. Süreyya ÜLKER
TOPLUM ve Hekim'den Haberler