Toplum ve Hekim - Sayı:8

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:8

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Ağustos 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6078

INDEX

Ömer Kutlu'yu Anıyoruz
Söyleşi
Yazarlara Bilfli
27. Büyük Kongre Kararları
Nötron Bombasına Hayır/ Dr. Şükrü GÜNER
Tam Süre Çalışma Yasası ve Sonrası/ Doç. Dr. Ataman TANGÖR
Toplumun Sağlık Düzeyinin Yükseltilmesinde En Önemli Araç; Eğitim/ Prof. Dr. Nusret FİŞEK
Sosyalist Ülkelerde Sağlık Hizmetleri/ Dr. Gazanfer AKSAKOÖLU
Geri Kalmış Ülkelerde Nüfus Artışı ve Beslenme/ Dr. Tahire MERDOL
İlâç Bağımlılığı ve İlâçların Kötü Kullanımı/ Prof. Dr. Özcan KÖKNEL
Türkiye'de Tıp Eğitiminin Sorunları/ Stj. Dr. Emin Sami ARISOY
Gaziantep Belediyesinin Halk Sağlığına Katkıları/ Dr. Rauf YILMAZER
Diyarbakır'da Beslenme Durumu/ Doç. Dr. Ali AÇIKGÖZ