Toplum ve Hekim - Sayı:1

Book : Toplum ve Hekim - Sayı:1

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Ocak 1978

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6076

INDEX

Çıkarken/ TTB Merkez Konseyi
1 Eylül Dünya Barış Günü
Dr. Ömer Kutlu'nun anısına
SSK ve Hekim Sorunları/ İzmir Tabib Odası Özlük İşleri Bürosu
Türkiye'de Hastalıklarla Savaşta önceliklerin Saptanması Üzerine Bir İnceleme/ Dr. Nusret Fişek
Lepra Savaşında Neredeyiz?/ Dr. Türkân Saylan
SSCB'de Ana - Çocuk Sağlığı (Çeviri)/ Ankara Tabib Odası Halk Sağlığı Bürosu
Bir Salgın Hastalık Üzerine (Tüberküloz)/ Dr. Müeyyet Boratav
Meslek Hastalıkları (I. Bölüm)/ Dr. Engin Tonguç
Kronik Hastalıklar (I. Bölüm)/ Dr. özen-Arat