Toplum ve Hekim - Sayı: 30

Book : Toplum ve Hekim - Sayı: 30

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Phsician

Publishing Location : İstanbul

Period : monthly

Published Date : Haziran 1980

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Language : Turkish

Document Type : Periodical

Book No : 6065

INDEX

Söyleşi - Yorum
Değişen Kentlerin Yerel Yönetimleri ve Kent Sağlık Hizmetleri
TTB MERKEZ KONSEYİ
Sağlık Hizmetlerinde Dışa Bağımlılık/ Ec. Ayla Köktuğ
Dışa Bağımlılık ve Beyin Göçü/ Doc. Dr. Nevzat Eren
Sağlık örgütlenmesinde Tarihsel Gelişme ve Yapısal Sorunlar/Dr. Tarık Ziya Ekinci
Bilim -Toplum ve Tıp/ Dr. Cengiz Güleç
TTB örgütlenmesi ve Diş Hekimleri
İzmir Tabip Odası-Ağız.Oiş Sağlığı Çalışma Grubu
Çeşitli Yönleriyle Doğum Kontrolü/ Dr. Recep Akdur
Ayın Sanat-Kültür-Sinema-Tiyatro olayı
Ayın Fotoğrafı-Ulaşım Sorunumuz